Informatie

15 tips voor een goede uitvaartverzekering

Veel mensen vinden het moeilijk om na te denken over hun eigen begrafenis of crematie. Dit is begrijpelijk, want de dood is voor velen geen prettig onderwerp.

Toch is het goed om af en toe na te denken over het einde van het leven en over uw wensen met betrekking tot uw afscheid. Daarnaast is het verstandig om tijdig na te denken over het afsluiten van een uitvaartverzekering.

Het belang van een goede uitvaartverzekering

Bij het regelen van een begrafenis komt veel kijken en de kosten voor een uitvaartdienst en de praktische zaken eromheen kunnen flink oplopen. Met een uitvaartverzekering zijn de kosten rondom uw begrafenis of crematie gedekt en worden uw wensen vastgelegd. Dankzij een uitvaartverzekering kunnen uw nabestaanden een afscheid organiseren zoals u dat graag gewild zou hebben. Bovendien neemt u uw nabestaanden een hoop organisatorisch werk en financiële zorgen uit handen.

 In dit artikel leest u tips die u kunnen helpen bij het afsluiten van een uitvaartverzekering.

1. Maak een afweging tussen sparen of verzekeren

Een uitvaartverzekering is niet verplicht.U kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om zelf een maandelijks bedrag te sparen voor uw uitvaart. U kunt daarnaast uw wensen vastleggen in een verklaring die u door een notaris kunt laten opmaken. Zelf sparen voor uw uitvaart heeft voor- en nadelen.

Door zelf te sparen kan het zijn dat er een groter bedrag beschikbaar is voor uw uitvaart als u op hoge leeftijd overlijdt. Als u echter op jonge leeftijd overlijdt, kan dit bedrag juist lager zijn dan het bedrag van de verzekering.

Een ander nadeel van zelf sparen is dat er geen vrijstellingen gelden en u dus meer belasting betaald dan met een uitvaartverzekering. De hoogte van de vrijstellingen voor uitvaartverzekeringen vindt u op de website van de belastingdienst.

2. Denk na over uw wensen

Het kiezen van de juiste verzekering begint met het inzichtelijk maken van uw wensen. Bij het afsluiten van een verzekering wordt de premie namelijk grotendeels bepaald door de voorkeuren die u aangeeft.

Denk daarom eerst goed na over uw wensen en stel uzelf bijvoorbeeld de volgende vragen:

  • Wil ik gecremeerd of begraven worden?
  • Welke begraafplaats of crematorium heeft mijn voorkeur?
  • Wil ik thuis opgebaard worden of in een uitvaartcentrum?
  • Wil ik eenvoudige of luxe bloemen op mijn begrafenis?
  • Wil ik een uitvaart in besloten kring of is iedereen welkom?
  • Leg uw wensen vast op papier, zodat uw nabestaanden niet met vragen achterblijven.

3. Maak gebruik van een uitvaartberekenaar

Het is niet gemakkelijk om in te schatten wat een crematie of begrafenis gaat kosten. De uitvaartberekenaar van Nibud geeft u een inschatting van de uitvaartkosten op basis van uw wensen.

Het berekende bedrag kunt u gebruiken bij het afsluiten van een verzekering.

4. Sluit op jonge leeftijd een uitvaartverzekering af

Als u een uitvaartverzekering wilt afsluiten, dan kunt u dit het beste op een zo jong mogelijke leeftijd doen. De premie is dan namelijk lager en er gelden minder regels dan als u op een hogere leeftijd de verzekering afsluit. U merkt daardoor weinig van de maandelijkse kosten, maar u bouwt wel een flink kapitaal op om uw uitvaart in te toekomst te betalen.

 Iedereen kan vanaf 18 jaar een uitvaartverzekering afsluiten. Bij de meeste uitvaartverzekeraars kan dit tot het 75ste levensjaar.

5. Kies een uitvaartverzekering die bij u past

In Nederland bestaat 4 soorten uitvaartverzekeringen:

Kapitaalverzekering

Dit is de meest gekozen verzekering in Nederland. de nabestaanden ontvangen het verzekerde bedrag van de verzekeringsmaatschappij, waarmee ze uw uitvaart (deels) kunnen betalen.

Naturaverzekering

Bij deze verzekering regelt de verzekeraar de gehele uitvaart. De nabestaanden kunnen kiezen uit een lijst met aangesloten uitvaartverzorgers. Afhankelijk van het gekozen pakket, is dit een standaard of luxe uitvaart. Er wordt met deze verzekering dus geen geld uitgekeerd aan uw nabestaanden.

Natura sommenverzekering

Met deze verzekering kunnen uw nabestaanden de kosten voor uw uitvaart declareren bij de verzekeraar.

Combinatieverzekering

Dit is een combinatie van een kapitaalverzekering en een naturaverzekering. De verzekeraar regelt de uitvaart, maar uw nabestaanden krijgen ook geld uitgekeerd voor aanvullenden wensen, zoals een duurdere kist of luxe bloemen.

Bedenk van tevoren wat voor uitvaartverzekering bij u past en overleg dit eventueel met uw nabestaanden. Zo kunt u gerichter op zoek gaan naar een verzekeraar.

6. Bedenk of u een duurzame uitvaart wilt

Steeds meer mensen omarmen een duurzame levensstijl. Het is dus niet verrassend dat ook steeds meer mensen een duurzame uitvaart wensen. Heeft u deze wens ook? Bedenk dan voordat u een verzekering afsluit op welke manier u hier invulling aan wilt geven. Een duurzame uitvaart betekent namelijk meer dan enkel het gebruik van een milieuvriendelijke grafkist. U kunt bijvoorbeeld ook kiezen voor een ‘groene rouwstoet’, voor een graf op een natuurbegraafplaats en rouwkaarten van gerecycled papier.

Als u een duurzame uitvaart wenst, kunt u het beste kiezen voor een uitvaartverzekeraar die een duurzaam uitvaartpakket aanbiedt. Zo bent u ervan verzekerd dat uw duurzame wensen worden gesteund.

7. Houd rekening met de grafrechten in de gemeente

Als u begraven wilt worden, dan worden er kosten voor grafrechten in rekening gebracht. De hoogte hiervan verschilt per gemeente. Als u een uitvaartverzekering wilt afsluiten en u wilt graag begraven worden, dan is het dus handig om van tevoren te bedenken in welke gemeente u begraven wilt worden. U kan dan beter inschatten voor welk bedrag u zich moet verzekeren.

8. Vergelijk polisvoorwaarden

Er zijn veel uitvaartverzekeringsmaatschappijen en er kunnen behoorlijk wat verschillen zijn tussen de polisvoorwaarden. Het is daarom verstandig om de polisvoorwaarden van verschillende maatschappijen naast elkaar te leggen.

Zo is het slim om te vergelijken wat er wordt vergoed, of kinderen gratis zijn meeverzekerd en tot welke leeftijd u maximaal premie moet betalen.

 

9. Kies voor een jaarlijkse betaling van de premie

 Een jaarlijkse premiebetaling kan aantrekkelijker zijn, omdat veel uitvaartverzekeraars een korting aanbieden op het premiebedrag. U bent dan dus goedkoper uit dan als u ervoor kiest om de premie maandelijks te betalen. Wel moet uw budget het toelaten om ineens een groot geldbedrag te kunnen betalen.

10. Kies ook voor een uitvaartverzekering bij overlijdensrisicoverzekering

Veel mensen denken dat een uitvaartverzekering overbodig is als er al een overlijdensrisicoverzekering is afgesloten. Dit is lang niet altijd waar.

Een overlijdensrisicoverzekering heeft altijd een einddatum en loopt bij de meeste verzekeraars tot maximaal 70 of 75 jaar. Als u na de einddatum overlijdt, keert de verzekering niks uit. Bovendien is de uitkering van een overlijdensrisicoverzekering grotendeels bedoeld voor het aflossen van de hypotheek en het betalen van huishoudelijke rekeningen. Het is maar de vraag of er daarna nog genoeg geld overblijft om de uitvaart te bekostigen.

Het is daarom verstandig om naast een overlijdensrisicoverzekering ook altijd nog een uitvaartverzekering af te sluiten.

11. Kies voor een uitvaartverzekering met indexatie

De kosten voor een uitvaart worden door de inflatie jaarlijks hoger. Als er veel tijd zit tussen het afsluiten van een uitvaartverzekering en uw overlijden, dan kunnen de kosten veel hoger uitvallen dan het bedrag waarvoor u zichzelf op het moment van afsluiting voor verzekerd had.

Om dit te voorkomen, is het bij veel verzekeringsmaatschappijen mogelijk om voor een uitvaartverzekering met indexatie te kiezen. U premie wordt daardoor elk jaar verhoogd, maar ook het verzekerde bedrag. Er wordt daardoor een hoger bedrag uitgekeerd bij overlijden.

12. Bedenk of u uw gezinsleden wilt meeverzekeren

 Als u een gezin heeft, is het goed om na te gaan of u hen wilt meeverzekeren. Sommige verzekeraars bieden korting aan op de totale premie als u uw andere gezinsleden meeverzekerd. Daarnaast zijn er verzekeraars die uw kinderen zelfs gratis meeverzekeren

13.  Bekijk of u uw verzekering premievrij kunt maken

Als u een verzekering wilt afsluiten, dan doet u er goed aan om te bekijken of u de verzekering kunt afkopen of premievrij kunt maken. Uw financiële situatie kan namelijk veranderen. U kunt aan het einde van uw leven bijvoorbeeld veel gespaard hebben, waardoor er genoeg geld overblijft om uw uitvaart mee te betalen. Ook kunt u te maken krijgen met financiële problemen, waardoor u de premie op een gegeven moment niet meer kunt betalen.

Als u een verzekering premievrij kunt maken, dan stopt u met het betalen van de premie, waardoor het uiteindelijk uit te keren bedrag lager wordt. Als een verzekeraar de optie biedt om uw uitvaartverzekering af te kopen, dan krijgt u het gespaarde bedrag uitgekeerd.

14.    Overweeg om uw wensen eens in de zoveel jaar te herzien

Een uitvaartverzekering sluit u over het algemeen op jonge leeftijd af. Op die leeftijd zijn uw wensen mogelijk heel anders dan als u ouder wordt. Houd er daarom rekening mee dat uw uitvaartwensen in de loop der jaren kunnen veranderen en dat u later misschien wijzigingen wilt doorgeven.

Veel verzekeraars bieden de mogelijkheid om de verzekering aan te passen. Als de premie door het wijzigen van uw wensen erg hoog wordt, kunt u er ook voor kiezen om een tweede verzekering af te sluiten.

15. Bewaar documenten op centrale plek

Als u een uitvaartverzekering heeft afgesloten, dan krijgt u een verzekeringspolis. Uw uitvaartverzorger of nabestaanden hebben dit document mogelijk nodig om de uitkering te regelen. Bewaar deze documenten daarom samen met andere belangrijke documenten op een centrale plek en breng uw dierbaren hiervan op de hoogte.